Ny sauna på Gjøl - åbningstider

Nyt klubhus med en lækker sauna


Du kan også følge med i klubaktiviteter på Facebook
Gjøl Vinterbader

Nyt efter corona-regler
Nu er alle corona-restriktioner forsvundet, og vi vender derfor tilbage til de gamle regler for brug af klubhus.
Bestyrelsen har redigeret lidt i reglerne for brug af sauna, - og så må vi se, hvordan det fungerer.
1. Alle medlemmer kan benytte saunaen efter eget ønske - og husk altid rengøring efter brug.
2. Medlemmer kan have gæster med mod betaling - 30 kroner pr gæst - husk rengøring efter brug.
3. Lørdag og søndag morgen/formiddag er saunaen åben for alle kl 8 - 11 og den skal efterfølgende rengøres af brugerne på skift..
4. Saunaen kan ikke bookes eller udlejes til private arrangementer.
5. Skoler og institutioner kan leje saunaen til arrangementer.


Betaling for brug af sauna

Beløbet overføres til kontonummer 7454 - 1076910

eller MobilPay til box55472

 

Lidt om adfærd

Af hensyn til havnens øvrige brugere opfordres medlemmerne til at tildække sig fra sauna til badebro og retur

Brug et rent håndklæde til at sidde på i saunaen og et andet til at tørre dig med

Respekter andres intimitetsgrænser i saunaen

Saunaovnen tåler gus, men undlad helst at blande dufte i gus. (Nogle medlemmer tåler ikke parfume)

Saunaen skal altid vaskes af efter brug - se opslag i saunaen.

 

Lidt orientering

For at undersøge, hvad det koster at varme saunaen op, vil vi forsøge at holde nøje øje med,

hvor meget saunaen benyttes. Vi har derfor lagt en protokol i saunaen, hvor vi regelmæssigt noterer det samlede el-forbrug.

De valgte åbningstider tilfredsstiller muligvis ikke alle, og de kan derfor ændres efter ønske.

Hvis du har bemærkninger – ris eller gode råd – hører vi gerne fra dig.

Kontingent

Generalforsamlingen i april.2024 besluttede, at kontingentet er 300 kroner om året.
Såfremt man bliver indmeldt i februar eller marts, dækker indbetalt kontingent næste års kontingent.

Hvis du ikke allerede har betalt er det tid til at indbetale til

bankkonto 7454 - 1076910 

eller på MobilPay box55472