gjoelvinterbadere.dk

Klubhus med sauna

Gjøl Vinterbadere blev stiftet af lokale vinterbadere 14. september 2010 med det formål at øge interessen for vinterbadning og sammen arbejde på bedre forhold for at vinterbade. Det lykkedes, da vi med økonomisk støtte fra Friluftsrådet  fik bygget en ny badebro hen over stensætningen. Næste mål var at få en sauna, og det er nu lykkedes. Klubhuset med sauna et bygget på Construction College i Lindholm af tømrerlærlinge i skolepraktik. Materialerne er betalt af vinterbaderne med tilskud fra Jammerbugt Kommune, Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet samt private medlemmer.

Bad aldrig alene

Om vinteren bader vi aldrig alene. Vi har en  aftale med hinanden om at mødes lørdag og søndag morgen klokken 8.30 og om sommeren kl. 8.00, og ellers laver vi ofte  individuelle aftaler. Hvis du har lyst til at blive medlem kan du melde sig ind i klubben og betale 300 kroner i kontingent. Hvis man ikke vil bade, kan man blive passivt medlem for 100 kr. Betal til Reg.nr. 7454  konto.nr. 1076910. - eller mobilPay til box55472

 

Du kan som medlem få din egen nøgle til saunaen mod depositum på 150 kroner.

Kontakt bestyrelsen

Kære vinterbadere

Så fik vi endelig afviklet vores årlige generalforsamling og en hyggelig brunch.

Du kan finde hele referatet på den side, der hedder Mere om vinterbaderne.

Hvis du vil fortsætte som medlem, kan du betale kontingent for denne sæson.

Du kan indbetale direkte på

foreningens bankkonto 7454 – 1076910 eller MobilPay til box55472 ……. (husk box55472)

På glædeligt gensyn og fortsat god weekend fra

bestyrelsen/BenteDu kan også følge med i vores aktiviteter på Facebook

Gjøl Vinterbader


Copyright © All Rights Reserved