gjoelvinterbadere.dk

Saunaen er optaget 


Torsdag: 9.2. 2023       kl. 13.15-16.00 - Ungdomsskolen


Undgå at genere andre

Der er kommet mange nye medlemmer, og velkommen til jer alle. Nogle har før indmeldelse spurgt mig om, hvordan vi ter os i saunaen. - Er vi nudister?
Jeg har svaret, at vi skal dække os til, sådan at ingen generer andre ved at sidde uden et håndklæde eller andet omkring sig.
Hvis man er alene eller sammen med andre, som har en anden mening, må man naturligvis gøre, som det passer dem, man er sammen med.
Rigtig god fornøjelse og hop glad i bad.


Generalforsamling

 

Bestyrelsen indkalder herved til generalforsamling i Gjøl Vinterbadere søndag den 16. april 2023 kl 10.00.

Generalforsamlingen holdes på Gjøl Havn.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Beretning om regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag – (skal afleveres senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden)
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand (formanden er på valg hvert år)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er Lise Rodkjær og Jesper Jensen er på valg
  Lise er villig til genvalg. Jesper ønsker ikke genvalg.
 9. Valg af to suppleanter
 10. Eventuelt


Venlig hilsen   
Bente Bjørn                                                 
Gjøl den 07.03.2023

 

Bad aldrig alene

Om vinteren bader vi aldrig alene. Nogle af os mødes lørdag og søndag morgen klokken 8.00 - 10.00, og ellers laver vi ofte  individuelle aftaler. Hvis du har lyst til at blive medlem, kan du melde sig ind i klubben og betale 300 kroner i kontingent. Hvis man ikke vil bade, kan man blive passivt medlem for 100 kr. Ved indmeldelse efter 1.10. er kontingentet 150 kroner.
Betal til Reg.nr. 7454  konto.nr. 1076910. - eller MobilPay til box55472

 

Du kan som medlem få din egen nøgle til saunaen mod depositum på 150 kroner.

Kontakt bestyrelsen.

Du kan følge med i vores aktiviteter på Facebook Gjøl Vinterbader