gjoelvinterbadere.dk

Klubhus med sauna

Gjøl Vinterbadere blev stiftet af lokale vinterbadere 14. september 2010 med det formål at øge interessen for vinterbadning og sammen arbejde på bedre forhold for at vinterbade. Det lykkedes, da vi med økonomisk støtte fra Friluftsrådet  fik bygget en ny badebro hen over stensætningen. Næste mål var at få en sauna, og det er nu lykkedes. Klubhuset med sauna et bygget på Construction College i Lindholm af tømrerlærlinge i skolepraktik. Materialerne er betalt af vinterbaderne med tilskud fra Jammerbugt Kommune, Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet samt private medlemmer.

Bad aldrig alene

Om vinteren bader vi aldrig alene. Vi har en  aftale med hinanden om at mødes lørdag og søndag morgen klokken 8.30 og om sommeren kl. 8.00, og ellers laver vi ofte  individuelle aftaler. Hvis du har lyst til at blive medlem kan du melde sig ind i klubben og betale 300 kroner i kontingent. Hvis man ikke vil bade, kan man blive passivt medlem for 100 kr. Betal til Reg.nr. 7454  konto.nr. 1076910. - eller mobilPay til box55472

 

Du kan som medlem få din egen nøgle til saunaen mod depositum på 150 kroner.

Kontakt bestyrelsen.

Du kan også følge med i ores aktiviteter på Facebook Gjøl Vinterbader

Sauna-booking
Saunaen er åben for alle medlemmer, og alle brugere skal selv sørge for rengøring efter brug. Vask bænkene og gulvet af i varmt sæbevand og sprit glasdøre og håndtag efter brug. Der er vand i vandhanen ved sejlklubben og en el-kedel til opvarmning af vandet. 


Der er mange som gerne vil benytte saunaen, og vi har endnu ikke opfundet et digitalt bookingsystem, så jeg hænger en seddel op i saunaen, hvor medlemmer kan skrive sig på, hvis de ønsker saunaen på bestemte tider. For at så mange som muligt får mulighed for at komme til, opfordrer vi til, at der kun bookes en time eller to ad gangen. HUSK også at skrive på Facebook, hvis du alligevel ikke skal bruge en tid, du har booket.


Der er mest rift om saunaen i weekenderne, så hvis du kan benytte saunaen på en hverdag, er der større sandsynlighed for at den er ledig.


Mellem jul og nytår, er der ofte mange, som ønsker at benytte saunaen, så skriv dig på booking-listen, hvis du vil være sikker på at komme til en ledig og rengjort sauna.