Mere om vinterbaderne

Hvem er vi?

Foreningen Gjøl Vinterbadere tæller nu godt 90  medlemmer, hvoraf de fleste bader regelmæssigt. Nogle bader dagligt, og der er enighed om, at det friske fjordbad giver godt humør.
Medlemmerne i Gjøl Vinterbadere kommer fra et stort opland, og nogle kører 10-15 kilometer for at få et forfriskende bad. De fleste medlemmer bor i nærheden, og de har her et netværk, så de hurtigt kan mødes, når vejr og vind indbyder til en dukkert.

Referat af generalforsamling i Gjøl Vinterbadere 14. april 2024 


 1. Anette Frederiksen blev valgt som dirigent og referent. Hun konstaterede at generalforsamling var lovlig, idet indkaldelse var sket i tide, i henhold til vedtægterne.
 2. Bente Bjørn aflagde en fin beretning. Beretningen blev godkendt.

 3. Lise Rodkjær har lavet en fin bogføring, Anette Frederiksen har lavet regnskab, og Lene Due har revideret regnskabet, som blev fremlagt og godkendt.
 4. Bestyrelsen havde stillet forslag om, at alle betaler kr. 300 i kontingent ved indmeldelse. Såfremt man bliver indmeldt i februar eller marts, dækker indbetalt kontingent næste års kontingent.
 5. Kontingent
  Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag om, at kontingentet fortsætter uændret i forhold til sidste år. Dvs. kr. 300 for aktive og kr. 100 for passive.
 6. Generalforsamling valgte Bente Bjørn som formand.
 7. Valg til bestyrelsen.
  På valg er Lone Strøm Thomsen og Anette Frederiksen. Begge ville gerne genvælges, og det blev de.
  Birgitte Sandsgaard og Lorents Bentzen blev valgt til suppleanter.
 8. Lene Due blev valgt som revisor.

 9. Der blev stillet spørgsmål om reservation af sauna.
  Reglerne for dette er, at medlemmerne ikke kan reservere saunaen. Medlemmer er gode til at skrive i vores facebook gruppe, at de benytter saunaen, og i dette tidsrum er andre medlemmer også velkomne i saunaen.
  Skoler kan reservere saunaen, hvilket de gør i forbindelse med deres undervisning. Dette skrives på vores facebook gruppe.

Generalforsamling bestod af hyggeligt samvær med lækker brød, ost, frugt, kage, kaffe og bitter i Sejlklubbens lokaler. Tak for lån af lokaler til Sejlklubben.

 

Anette Frederiksen                                   Bente Bjørn
Dirigent                                                    Formand