gjoelvinterbadere.dk
 

Indkaldelse til generalforsamling i Gjøl Vinterbadere

Søndag den 7. April 2019 kl. 9.30 i Gjøl Sejlklub, Gjøl Havn

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Beretning om regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag – (skal afleveret senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden)
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand (formanden er på valg hvert år)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er Lise Rodkjær og Jesper Jensen. (begge er villige til genvalg)
 9. Valg af to suppleanter
 10. Eventuelt


Venlig hilsen   
Bente Bjørn                                                 
Gjøl den 21.03.2019

Nyt klubhus med sauna

Gjøl Vinterbadere blev stiftet af lokale vinterbadere 14. september 2010 med det formål at øge interessen for vinterbadning og sammen arbejde på bedre forhold for at vinterbade. Det lykkedes, da vi med økonomisk støtte fra Friluftsrådet  fik bygget en ny badebro hen over stensætningen. Næste mål var at få en sauna, og det er nu lykkedes. Klubhuset med sauna et bygget på Construction College i Lindholm af tømrerlærlinge i skolepraktik. Materialerne er betalt af vinterbaderne med tilskud fra Jammerbugt Kommune, Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet samt private medlemmer.

Bad aldrig alene

Om vinteren bader vi aldrig alene. Vi har en  aftale med hinanden om at mødes lørdag og søndag morgen klokken 8.30 og om sommeren kl. 8.00, og ellers laver vi ofte  individuelle aftaler. Hvis du har lyst til at blive medlem kan du melde sig ind i klubben og betale 300 kroner i kontingent. Hvis man ikke vil bade, kan man blive passivt medlem for 100 kr. Betal til Reg.nr. 7454  konto.nr. 1076910.

 

Du kan som medlem få din egen nøgle til saunaen mod depositum på 150 kroner.

Kontakt bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling i Gjøl Vinterbadere

Søndag den 7. April 2019 kl. 9.30 i Gjøl Sejlklub, Gjøl Havn

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Beretning om regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag – (skal afleveret senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden)
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand (formanden er på valg hvert år)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er Lise Rodkjær og Jesper Jensen. (begge er villige til genvalg)
 9. Valg af to suppleanter
 10. Eventuelt


Venlig hilsen   
Bente Bjørn                                                 
Gjøl den 21.03.2019

Copyright © All Rights Reserved