Mere om vinterbaderne

Hvem er vi?

Foreningen Gjøl Vinterbadere tæller nu 41  medlemmer, hvoraf de fleste bader regelmæssigt. Nogle bader dagligt, og der er enighed om, at det friske fjordbad giver godt humør. Medlemmerne i Gjøl Vinterbadere kommer fra et stort opland, og nogle kører 10-15 kilometer for at få et forfriskende bad. De fleste medlemmer bor i nærheden, og har her et netværk, så de hurtigt kan mødes, når vejr og vind indbyder til en dukkert.

Referat af generalforsamling hos vinterbaderne 7. april 2019
1. Anette Frederiksen blev valgt som dirigent og referent. Hun konstaterede at
generalforsamling var lovlig, idet indkaldelse var sket i tide, i henhold til vedtægterne.
2. Bente Bjørn aflagde beretning. Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab.
Jane Burmeister har lavet en fin bogføring og Anette Frederiksen har lavet regnskab, som
blev fremlagt og godkendt.
4. Kontingent
Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag om, at kontingentet fortsætter
uændret i forhold til sidste år. Dvs. kr. 300 for aktive og kr. 100 for passive. Nye
medlemmer, som melder sig ind i perioden fra 1.10.-31.3. kan nøjes med halvt kontingent –
150 kroner. (nye medlemmer er medlemmer, som ikke har været medlem de foregående to
år).
5. Generalforsamling valgte Bente Bjørn som formand.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er Lise Rodkjær og Jesper Jensen. Begge modtog genvalg.
7. Hans Jensen og Lone Strøm Thomsen blev valgt til suppleant.
8. Aktivitetsudvalg blev opløst.
9. Lene Due blev valgt som revisor.
10. Evt.
Der var en god dialog gennem hele generalforsamling.
Der ønskes fortsat en bænk foran saunaen.
Det henstilles til at fodtøj opbevares ude i det fri. Idé til opbevaring af fodtøj modtages.
Nytårsaftensdag den 31. december kan klubbens medlemmer gøre brug af saunaen til kl.
13, herefter er det muligt for at gæster kan leje saunaen.
Sidste lørdag i måneden bades fra Tranum Strand kl. 9.30, der skrives på Facebook og
hjemmeside såfremt turen aflyses. Ligeledes skrives omkring samkørsel.
Der laves badestige i havnebassin, som forventes monteret på jollebro.
Det blev besluttet at der ikke bruges udgifter til vandprøver i havnebassinet.
Badning om onsdagen genoptages med starttidspunkt kl. 17.
Generalforsamling bestod af hyggeligt samvær med nybagte boller, kaffe og bitter.
Anette Frederiksen
Dirigent

Copyright © All Rights Reserved